आज काय विशेष: पदवीधर मतदारसंघ हा प्रकार काय आहे?

जोतिबा डोंगर (कोल्हापूर) :श्रीक्षेत्र जोतिबा डोंगर ता. पन्हाळा येथील श्री ज्योतिर्लिंग मंदिरात चार दिवसात सुमारे आठ हजार भाविकांनी दख्खनचा राजा श्री…

Leave a Reply

Your email address will not be published.