पुरामुळं झालेल्या नुकसानाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री कोल्हापुरात, पूरग्रस्थांच्या काय अपेक्षा?

पुरामुळं झालेल्या नुकसानाचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री कोल्हापुरात, पूरग्रस्थांच्या काय अपेक्षा? 

Leave a Reply

Your email address will not be published.