बॅंक कर्मचाऱ्यांनाही पन्नास लाखांचे विमा कवच द्या 

बॅंकांच्या प्रकारात आता एका नव्या बॅंकेची भर पडत आहे. ती म्हणजे बॅड बॅंक. एखाद्या बॅंकेची अकार्यकारी मत्ता किंवा रोकड असुलभ मत्ता [म्हणजे थकित कर्जे…

Leave a Reply

Your email address will not be published.