मध्य महाराष्ट्रासह कोकणात थंडी

आठवडाभर महाराष्ट्रावर १०१०  हेप्टापास्कल इतका कमी हवेचा दाब राहील. कमाल तापमान विदर्भात ३.१ अंश सेल्सिअसने, तर कोकण व मध्य महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *