राज्यातील डीएड शिक्षकांवर होणार अन्याय…का ते वाचा… 

नगर – नगर शहर दख्खणच्या पठारावरील एक शहर आहे. पठारावर असल्याने ओढे-नाले, जमिनीचा चढ-उतार हे शहराचे प्रकृतिक वैशिष्ट्य आहे. महापालिकेकडून शहरातील…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *