शासकीय कामकाजात आता ई-मेल, व्हॉट्‌सऍप ग्राह्य 

नगर – नगर शहर दख्खणच्या पठारावरील एक शहर आहे. पठारावर असल्याने ओढे-नाले, जमिनीचा चढ-उतार हे शहराचे प्रकृतिक वैशिष्ट्य आहे. महापालिकेकडून शहरातील…

Leave a Reply

Your email address will not be published.