Hospital Fire | सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अंदाजपत्र न दिल्याने अग्निसुरक्षा रखडली?

Hospital Fire | सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अंदाजपत्र न दिल्याने अग्निसुरक्षा रखडली? 470 पैकी 320 रुग्णालयांना अंदाजपत्र दिलं नसल्याची माहिती, रुग्णालयांना अग्निशमन यंत्रणा बसवून फायर एनओसी घेण्यात अडचणी

Leave a Reply

Your email address will not be published.